Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Pokoju
w Żarkach Letnisku

Tak to się zaczęło, czyli historia powstania szkoły i szkolnictwa w Żarkach Letnisku

Historia szkolnictwa w Żarkach Letnisku sięga 1949r. Powołano wówczas Komitet Założycielski Szkoły pod przewodnictwem Antoniego Duliasa. A już trzy lata później, w roku 1952, pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w zorganizowanej szkole. Pierwszą siedzibą szkoły był prywatny dom państwa Cieślów, również pani Leleniowa przeznaczyła jedno pomieszczenie na salę lekcyjną. W pierwszym roku istnienia 4 klasowa szkoła zatrudniała jednego nauczyciela w osobie pani Heleny Cugowskiej. W roku następnym kierowniczką placówki, a zarazem drugim pedagogiem została pani Eugenia Ceśla. Kolejnymi wychowawcami były panie Irena Bukowska, Barbara Dusza i Alicja Popczyk, a w roku szkolnym 1956/57 zatrudniono jeszcze p. Janinę Mazanek. Od 1956 roku notuje się szczególnie szybki rozwój miejscowości. Liczba uczniów zwiększyła się do 115. Pomieszczenia dla szkoły nie były przystosowane do izb lekcyjnych, były zbyt małe. Z początkiem roku szkolnego 1955/56, kierownik szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim rozpoczęli starania o umieszczenie w planie inwestycyjnym budowy szkoły w Żarkach Letnisku. Delegacja z Żarek Letniska udała się do Inspektoratu Oświaty w Myszkowie, przedstawiając plan i potrzeby szkoły. Ponieważ nie uzyskali konkretniej odpowiedzi, delegacja udała się do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, gdzie w rozmowie z ówczesnym kuratorem, panem Ferdynandem Herokiem przekonała władze o konieczności jak najszybszej budowy szkoły w Żarkach Letnisku. Doniosłe znaczenie miała uchwała sądowa z dnia 25 lutego 1958r. w sprawie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wysunięto wtedy hasło budowy tysiąca szkół na tysiąclecie kraju. W związku z tym walka o poprawę warunków nauczania weszła w nową fazę. Nadal rozwijało się budownictwo szkolne ze środków państwowych, jednak równolegle rozwijała się akcja budownictwa ze środków społecznych, której patronował Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia. Czytaj więcej

nasz patron

Szkoła Podstawowa
im. Pokoju
od 16.12.1961r.

Przydatne linki
Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku
ul. Szkolna 20, tel. (34) 314-63-15, e-mail: spzarki@neostrada.pl